Kulturbygden

Södra Ving ligger i en gammal kulturbygd. Genom sitt läge vid vatten, Tolken med Viskan, blev här tidiga boplatser. Det har vi bevis på i en mängd fornlämningar av skilda slag. Detta är väl dokumenterat.

Vår klenod, kyrkan är från 1100-talet och vid vattnet har ett antal sätesgårdar funnits. Vad vi vet börjar det på 1300-talet med Fagernäs - Vädersholm för att slutligen bli Hökerums slott. Inom socknen har bott många stormän under årens lopp, riddaren Gustav Tunassson, Snackenborg med flera.

Socknen och bygden utvecklades i takt med tiden. Vid mitten av 1900-talet fanns här flera stora gårdar med många anställda och industrin hade växt fram. Flera stora arbetsplatser inom industrin fanns också, det var sågverket i Hökerum och syfabrikerna.

Tiderna förändras och samhället med dom. Nu finns inte de stora arbetsplatserna kvar, jordbruket har rationaliserats och de stora personalkrävande syfabrikerna är i stort sett borta. Det finns dock en företagaranda i Hökerum som gjort bygden rik på företag inom olika branscher.

Inom vår socken finns flera kulturarbetare i olika fack. Vår vackra natur har dragit hit några som har förmåga att dokumentera den. Tillverkningen av olika sorters hantverk sker också på många ställen.

Vår historia är dokumenterad. Hembygdsföreningen dokumenterar och vårdar minnen från tidigare generationer för vår och eftervärldens skull. Med tanke på att vår socken inte varit så hårt lanserad i kulturhänseende och den på senare tid framväxande skaran av "kulturarbetare" finns här ett arv och en skatt som kommer att göra vår bygd attraktiv både i livskvalité för de här boende som ur turistsynpunkt. Södra Vings kyrka Slott